Prawo pracy


Jesteśmy pomocni przy tworzeniu i opiniowaniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy, takich jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, a także indywidualnych umów o pracę, czy też kontraktów menażerskich.

Czytaj Więcej

  Prawo cywilne

Świadczymy obsługę prawną w zakresie obejmującym szerokie aspekty prawa cywilnego związanego z działalnością gospodarczą osób indywidualnych, jak i firm, w tym spółek prawa handlowego.

Czytaj Więcej

  Prawo podatkowe


Realizujemy usługi w zakresie analizy, reprezentacji oraz opinii prawnych, a także wszelkich zagadnień związanych z prawem podatkowym i postępowaniami prowadzonymi przez organy podatkowe.

Czytaj Więcej

Obsługa prawna firm


Oferujemy kompleksowe podejście w zakresie obsługi prawnej firmy, dzięki czemu nasi Klienci mogą zadbać o bezpieczeństwo prawne swoich przedsiębiorstw, minimalizując przy tym czas i koszty ponoszone w tym celu.

Czytaj Więcej

Wybrane usługi  

Zespół

Sławomir Majka

Radca Prawny

Specjalizacja: Prawo administracyjne i podatkowe (podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, podatki majątkowe i pozostałe), postępowania podatkowe, postępowania administracyjne, egzekucja administracyjna, reprezentacja procesowa w sprawach administracyjnych, prawo celne.

Marek Majka

Radca prawny

Specjalizacja: Prawo cywilne, wekslowe, spółek handlowych, a także reprezentacja Klienta w postępowaniu cywilnym (proces, postępowanie nieprocesowe, zabezpieczające i egzekucyjne, w tym windykacja należności).

Grzegorz Zbroja

Radca prawny

Specjalizacja: Prawo cywilne, spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących dochodzenia roszczeń od członków zarządu spółki z o.o. w ramach ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o., prawo upadłościowe i naprawcze, a także aspekty obejmujące postępowanie cywilne, w tym zabezpieczające i egzekucyjne z kontrolą merytoryczną rozstrzygnięć organów egzekucyjnych włącznie.